+48 660 49 29 19

Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu – narzędzia strategiczne i rozwiązania techniczne

Nasz zespół w dniach 14.10 – 24.11. 2019 r. oraz 2-6 grudnia 2019 wziął udział w szkoleniu w ramach projektu Climate NBS. Szkolenie to dotyczyło zagadnień dotyczących narzędzi strategicznych i proceduralnych sprzyjających rozwojowi błękitno-zielonej infrastruktury możliwych do wdrożenia w polskich miastach. W trakcie szkolenia zapoznaliśmy się z możliwościami wdrażania rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury oraz przydatnymi narzędziami, takimi jak instrumenty planistyczne i finansowe, a także inne narzędzia wspierające.