+48 660 49 29 19

PROGRAM „MOJA WODA”

PROGRAM „MOJA WODA” Od 1 lipca 2020 roku ruszył projekt dofinansowania do instalacji retencyjnej wody deszczowej i roztopowej. Dotyczy przedsięwzięć, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów … Czytaj dalej