+48 660 49 29 19

Przebudowa ul. Kułakowskiego w Szczecinie wraz z budową parkingu

Na zlecenie Gminy Miasto Szczecin wraz z firmą Drovia wykonaliśmy dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Kułakowskiego w Szczecinie. Zakres prac obejmował inwentaryzację oraz projekt zieleni ale również budowę drogi, chodników, przebudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia, budowę murów oporowych, kanału technologicznego oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną.

Dodaj komentarz