+48 660 49 29 19

Warszawa, SGGW

IX Warsztaty Projektowe „Miasto Ogród – jako wzorzec projektowania ładu przestrzeni” Patronat medialny nad warsztatami objął miesięcznik URBANISTA

Konkurs

Konkurs na koncepcje programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów powojskowych w Gorzowie

Francja, Versailes

Międzynarodowe warsztaty edukacyjno-projektowe „The mean of speed in landscape”. Praca w międzynarodowym zespole nad projektem kolejki w miejscowości Issy-les-Moulineaux.