+48 660 49 29 19

Trawnik z rolki czy siewu

TRAWNIK Z ROLKI W PIGUŁCE

 

Zastosowanie trawnika z rolki pozwala uzyskać niemalże natychmiastowy efekt ,,zielonego dywanu’’ w ogrodzie.  Trawniki z rolki zapewniają gwarancję właściwego doboru gatunków i odmian traw. Jakość mieszanki traw zastosowanej w rolce można ocenić natychmiast. W przypadku trawnika z siewu na ocenę jakości trzeba czekać kilka lat.   Po założeniu trawnika z rolki nie występuje efekt tzw. ,,pierwszego zachwaszczenia’’ jak w przypadku trawników z siewu. Poniżej w tabeli zamieszczono zestawienie kliku głównych cech obu typów trawnika.

 

Trawnik z rolki

Trawnik z siewu

Można zakładać przez cały sezon wegetacyjny. Zakładanie na przełomie kwietnia i maja lub sierpnia i września.

Pielęgnacja: koszenie, nawadnianie, nawożenie, wygrabianie, wertykulacja, aeracja, piaskowanie

Gwarancja jednorodnego wyglądu dużych połaci trawy. Ryzyko nierównomiernego wysiewu nasion lub przemieszczenia ich np. przy podlewaniu.
Darń z rolki nie przepuszcza chwastów i nie pozwala na ich kiełkowanie. Ryzyko zachwaszczenia trawnika.
Wyeliminowanie ryzyka słabych wschodów. Ryzyko słabych wschodów – pogoda, nieodpowiedni dobór mieszanki.
NATYCHMIASTOWY EFEKT Efekt widoczny dopiero po 6-8 tygodni po wysiewie

 

Produkcja trawnika z rolki

 

Trawniki z rolki produkowane są dwiema metodami: mogą być wycinane bezpośrednio z rodzimego gruntu lub z podłoża kompostowego odizolowanego od podłoża rodzimego folią. Okres produkcji darni ,,z folii’’ jest dużo krótszy, trwa ok. 1,5 miesiąca. Produkcja darni z gruntu zajmuje 1,5 roku. W Polsce najczęściej sprzedaje się małe rolki o pow. 1m2 i ciężarze 15-25kg. Rolki o tych wymiarach są wygodne do przenoszenia. Zaleca się aby od momentu wycięcia darni przez producenta do rozłożenia na miejscu docelowym nie minęło więcej niż 24 godziny. Trzeba także  pamiętać że długość przechowywania rolek uzależniona jest od temperatury i wilgotności powietrza. Przy wysokiej temperaturze i wilgotności rolka może się zaparzyć. W przypadku gdy rolki darni trzeba przewozić na duże odległości, do transportu wykorzystywane są chłodnie. W temperaturze od 0 do +50 C  rolki mogą być zwinięte nawet kilka dni.

 

Trawnik z rolki w 6 krokach

 

Przed przystąpieniem do prac powierzchnię pod planowany trawnik należy bardzo dokładnie wyrównać, odchwaścić i usunąć wszelkie pozostałości po budowie.

  1. Po wyznaczeniu kształtu trawnika należy podlać kolejne fragmenty terenu rozproszonym strumieniem wody i delikatnie podrównać powstałe po podlaniu nierówności.
  2. Układanie darni płatami. Rolki układa się w systemie przesunięć (jak cegły w murze). Płaty trawy mocno dociska się do siebie i do podłoża. W miejscach o nieregularnych kształtach darń dopasowuje się poprzez docięcie jej nożem.
  3. Wałowanie. Powstałe nierówności można jeszcze zniwelować poprzez dosypanie lub wybranie podłoża. Po ułożeniu całej darni wałuje się ją.
  4. Podlewanie. Trawnik należy mocno podlać i dbać aby nie przesychał przez najbliższe tygodnie.
  5. Szpary pomiędzy płatami których nie udało się idealnie spasować i które ujawniły się po podlaniu należy wypełnić torfem i obsiać mieszanką traw.
  6. Ukorzenianie się trawnika. Przez ok. dwa tygodnie po założeniu trawnika powinno unikać się: chodzenia po nim, nawożenia i koszenia. W tym czasie trawa będzie się ukorzeniać.

Najszybciej ukorzeniają się trawniki zakładane na glebach piaszczystych, najtrudniej na glebach ciężkich, gliniastych i słabo napowietrzonych.  Przy tych ostatnich dobrze jest rozsypać na wyrównaną powierzchnię ok. 1cm. piasku.

Często kolorystyka traw poszczególnych rolek różni się od siebie. Nie należy się tym przejmować ponieważ różnice znikną w ciągu paru tygodni. Na kolor trawy ma wiele czynników związanych z jej produkcją, przechowywaniem i transportem.

 

Pielęgnacja trawnika

Na założonym trawniku z rolki wykonuje się takie same zabiegi pielęgnacyjne jak na trawnikach wysiewanych: koszenie, nawadnianie, nawożenie, wygrabianie, wertykulacja, aeracja, piaskowanie.

 

mgr inż. arch. kraj Joanna Tomczak

 

Źródła:

  • Mynet, M. i S. Prończukowie, ‘’Piękny trawnik’’, Wyd. I, Warszawa 2012.
  • Murator poradniki, ,,Trawnik Zielone morze marzeń’’, 2/2009

Dodaj komentarz