+48 660 49 29 19

Zagospodarowanie terenu zielonego po byłym boisku w Szczecinie przy ul. Budziszyńskiej i Gnieźnieńskiej.

Lokalizacja: Teren po byłym boisku w Szczecinie przy ul. Budziszyńskiej i Gnieźnieńskiej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie

Obszar inwestycji:  Przedsięwzięcie jest realizowane w północno zachodniej części Polski, w województwie zachodniopomorskim w obrębie granic administracyjnych Miasta Szczecin. Obszar opracowania obejmuje teren po byłym boisku przy ul. Budziszyńskiej a Gnieźnieńską.

Główne zadania projektowe: Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu w sposób, który pozwoliłby na jego uatrakcyjnienie oraz poszerzenie pełnionych przez niego funkcji m.in. dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby starsze, stworzenie miejsc do wypoczynku aktywnego i biernego oraz stworzenie ciągów pieszych umożliwiających dogodne poruszanie się. Zaprojektowanie małego placu zabaw dla dzieci w wieku od 3 do14 lat, urządzeń rekreacyjno-sportowych tzw. „siłowni pod chmurką”, boiska do koszykówki, ławek do siedzenia, ciągów komunikacyjnych, sporządzenie inwentaryzacji zieleni.

Stworzona koncepcja ma na celu przede wszystkim wprowadzenie na opracowywany teren nowych funkcji, które zachęcą okolicznych mieszkańców do korzystania z jego programu, a także sprowadzą nowych użytkowników. Program założenia skierowany jest do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i osób starszych. Przedstawiona koncepcja ma charakter rozwojowy – w miarę potrzeb i dostępnych środków może być poszerzana i uzupełniana o kolejne elementy. Umożliwia rozbudowanie układu ciągów pieszych, dodanie trawników rekreacyjnych, wprowadzenie większej ilości rabat roślinnych, zaprojektowanie wiaty miejskiej, stolików szachowych, stołów do ping ponga, zwiększenie ilości wejść na teren parku czy wydzielenie nieformalnych miejsc postojowych z pasa gruntu pomiędzy lokalami usługowymi przy ul. Budziszyńskiej.