Inwentaryzacja zieleni na lotnisku i w obszarze podejść do pasów startowych; teren pomiędzy ulicą Eskadrową, Przestrzenną i Hangarową. Łącznie zinwenteryzowalismy ponad 250 ha terenu.

Share This