Warszawa, SGGW

IX Warsztaty Projektowe "Miasto Ogród - jako wzorzec projektowania ładu przestrzeni" Patronat medialny nad warsztatami objął miesięcznik URBANISTA

Konkurs

Konkurs na koncepcje programowo-przestrzenna zagospodarowania terenów powojskowych w Gorzowie

Francja, Versailes

Międzynarodowe warsztaty edukacyjno-projektowe "The mean of speed in landscape". Praca w międzynarodowym zespole nad projektem kolejki w miejscowości Issy-les-Moulineaux.

Share This